TUE – BRZA PRIJAVA

Najprije preuzmite obrazac za TUE pripremljen u PDF formatu u linku ispod:
HZJZ obrazac TUE

U preuzetom obrascu za TUE sportaš popunjava dijelove 1, 2, 3 i 7, a liječnik dijelove 4, 5 i 6. Kod ručnog ispunjavanja obrasca, potrebno je radi bolje čitljivosti koristiti štampana slova. Obrazac je također moguće ispuniti na računalu te ga potom ispisati i vlastoručno potpisati. Ako imate registriran elektronski potpis, možete ga unijeti u polje za potpis putem računala, bez potrebe za ispisom obrasca. Uz potpuno i pažljivo popunjen i potpisan obrazac potrebno je priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju vezanu uz medicinsko stanje zbog kojeg tražite TUE. Zadnji nalaz medicinske dokumentacije koju predajete u zahtjevu za TUE ne smije biti stariji od 12 mjeseci. Navedenu dokumentaciju možete nam dostaviti na jedan od sljedećih načina:

• putem sigurnog TUE portala*

• preporučenom poštom s obaveznom naznakom na omotnici ‘Za TUE Povjerenstvo’,

• osobnom predajom Službi za antidoping HZJZ-a na adresi Borongajska 83G u vremenu od 8-14h, u zatvorenoj omotnici i s obaveznom naznakom ‘Za TUE Povjerenstvo’.

Služba za antidoping HZJZ-a iz praktičnih i sigurnosnih razloga zaštite osobnih i medicinskih podataka preporučuje gore navedene načine predaje zahtjeva za terapijsko izuzeće. Ne preporučuje se slanje zahtjeva običnom elektronskom poštom, nego radije putem ‘Sigurnog TUE portala’

*PRIJAVA PUTEM SIGURNOG TUE PORTALA

Ovaj način prijave za TUE osigurava jednostavnu i sigurnu predaju zahtjeva i pripadajuće medicinske dokumentacije elektronskim putem, pružajući pritom najveću moguću zaštitu osobnih i povjerljivih informacija. Prilikom prijave putem sigurnog TUE portala od prijavitelja će se tražiti:

• upis e-mail adrese radi daljnje komunikacije (npr. potvrda zaprimljenog zahtjeva ili traženje dodatnih informacija)
• prilaganje skeniranog (ispunjenog i potpisanog) zahtjeva za TUE i pripadajuće medicinske dokumentacije

Za pristup ‘Sigurnom TUE portalu’ kliknite na poveznicu: Sigurni TUE portal

NAPUTAK: molimo provjeriti smjernice za postupak odobravanja TUE za kortikosteroide važeće od 1.siječnja 2022.

 

ŠTO JE TERAPIJSKO IZUZEĆE (TUE)?

Sportaši, kao i svi drugi ljudi, mogu imati bolesti ili medicinska stanja koja zahtijevaju uzimanje određenih lijekova ili podvrgavanje metodama liječenja. Ako su lijek ili metoda koju sportaš treba uzimati / koristiti za liječenje bolesti ili medicinskog stanja uključeni u Popis zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA), terapijsko izuzeće (TUE) može tom sportašu dati odobrenje za uzimanje lijeka ili korištenje metode koji su zabranjeni Popisom.

Prijave za TUE pregledava skupina medicinskih stručnjaka, Povjerenstvo za TUE (TUEC) koje može dati takvo odobrenje.

KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE TERAPIJSKOG IZUZEĆA

Sportašu se može odobriti terapijsko izuzeće ako (i samo ako) može dokazati, u razmjeru vjerojatnosti, da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Sva četiri navedena kriterija moraju biti zadovoljena kako bi se dobilo terapijsko izuzeće (za više detalja možete pogledati članak 4.2 Međunarodnog standarda za terapijska izuzeća: Međunarodni standard za terapijska izuzeća):

  • Sportaš ima jasno dijagnosticirano medicinsko stanje koje zahtijeva liječenje korištenjem zabranjene tvari ili metode
  • Terapijska primjena navedene tvari vrlo vjerojatno neće dovesti do značajnog povećanja sportske izvedbe osim onog koje se očekuje u okviru povratka u normalno stanje zdravlja sportaša
  • Nema opravdane terapijske alternative za korištenje zabranjene tvari ili metode
  • Potreba za primjenom zabranjene tvari ili metode nije posljedica prethodnog uzimanja (bez TUE-a) tvari ili metode koje su bile zabranjene u vrijeme uzimanja

TKO I NA KOJI NAČIN MOŽE PODNIJETI PRIJAVU ZA TERAPIJSKO IZUZEĆE

Najprije provjerite da li je lijek ili metoda koju namjeravate koristiti zabranjena prema Popisu zabranjenih sredstava.

Popis zabranjenih sredstava: Popis zabranjenih sredstava
Popis lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj koji sadrže neku od tvari zabranjenu Popisom zabranjenih sredstava: Popis lijekova

Kao sportaš imate odgovornost prema Kodeksu WADA-e i Međunarodnom standardu za terapijska izuzeća da obavijestite svog liječnika da ste sportaš koji je podložan dopinškoj kontroli, a liječnik bi trebao provjeriti Popis zabranjenih sredstava kad god vam propisuje lijek / metodu. Ako je tvar / metoda zabranjena, provjerite sa svojim liječnikom / liječnicima postoje li alternativni načini liječenja koji nisu zabranjeni. Ako ne, morate podnijeti prijavu za TUE.

Nadalje, provjerite svoju razinu natjecanja kako biste utvrdili kojoj organizaciji i kada trebate podnijeti prijavu za TUE.
Ako ste sportaš nacionalne razine [o čemu se možete informirati kontaktiranjem Službe za antidoping HZJZ-a] morate prije korištenja zabranjenog lijeka ili metode zatražiti terapijsko izuzeće od Službe za antidoping HZJZ-a, čim se ukaže potreba za korištenjem takvih lijekova ili metoda, osim u hitnim slučajevima ili nekim izvanrednim okolnostima. Za pitanja terapijskog izuzeća kontaktirajte Službu za antidoping HZJZ-a na tue@hzjz.hr . U slučaju nedoumica oko definicije sportaša nacionalne razine, posjetite https://antidoping-hzta.hr/definicija-sportasa-nacionalne-razine/

Za tvari koje su zabranjene samo na natjecanju, trebate podnijeti zahtjev za TUE najmanje 30 dana prije Vašeg sljedećeg natjecanja. Detalji kako prijaviti TUE se nalaze u tekstu niže “Kako podnijeti zahtjev za TUE?”.

Ako ste sportaš rangiran niže od nacionalne razine [o čemu se možete informirati kontaktiranjem Službe za antidoping HZJZ-a], tada možete prijaviti retroaktivno TUE nakon što ste bili testirani na dopinškoj kontroli od strane Službe za antidoping HZJZ-a ili druge antidopinške organizacije (ADO).

Važna napomena:

Terapijsko izuzeće koje odobri Povjerenstvo za TUE Službe za antidoping HZJZ-a valjano je samo na nacionalnoj razini. Ako jeste ili postanete sportaš međunarodnog ranga, ili se natječete na velikom sportskom događaju, to terapijsko izuzeće neće biti valjano osim ako ga prizna odgovarajući Međunarodni savez (IF) ili Organizator velikog sportskog natjecanja (MEO). Vaša je odgovornost provjeriti da li je TUE odobren od Povjerenstvo za TUE Službe za antidoping HZJZ-a priznat od odgovarajućeg Međunarodnog saveza (IF) ili Organizatora velikog sportskog natjecanja (MEO) bez podnošenja zahtjeva za priznanjem.

Služba za antidoping HZJZ-a može Vam pomoći oko utvrđivanja Vašeg ranga kao sportaša i oko ispunjavanja zahtjeva za prijavu terapijskog izuzeća, te, ako to bude potrebno, u postupku podnošenja zahtjeva Međunarodnom savezu radi priznanja terapijskog izuzeća prethodno odobrenog od Povjerenstvo za TUE Službe za antidoping HZJZ-a. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na tue@hzjz.hr.

MOGU LI DOBITI RETROAKTIVNO TERAPIJSKO IZUZEĆE?

Zahtjev za odobravanje retroaktivnog terapijskog izuzeća možete poslati Povjerenstvu za TUE Službe za antidoping HZJZ-a samo:

  • ako je hitno liječenje ili liječenje akutnog zdravstvenog stanja bilo neophodno
  • ako je bilo nedovoljno vremena, prilika ili su druge iznimne okolnosti spriječile podnošenje prijave za terapijsko izuzeće ili procjenu prijave, prije testiranja
  • ako nije bilo dozvoljeno ili potrebno prijaviti se unaprijed za terapijsko izuzeće prema važećim antidopinškim pravilima
  • ako je riječ o sportašu niže razine koji je testiran, a nije u nadležnosti međunarodnog saveza ili nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga
  • ako je bio pozitivan nalaz testiranja nakon korištenja tvari izvan natjecanja koja je bila zabranjena samo na natjecanju (vidi S6 do S9 Popisa zabranjenih sredstava; npr. S9 glukokortikoidi)

Važna napomena:

Korištenje zabranjene tvari prije dobivanja terapijskog izuzeća može rezultirati nepovoljnim analitičkim nalazom (AAF) i mogućim kršenjem antidopinškog pravila.

U slučaju da je potrebno predati zahtjev za retroaktivno terapijsko izuzeće nakon postupka prikupljanja uzorka na dopinškoj kontroli, preporučljivo je imati spremnu medicinsku dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za odobravanje retroaktivnog terapijskog izuzeća. Ovo se odnosi samo na sportaše rangirane ispod razine nacionalnog ranga prema kriterijima Službe za antidoping HZJZ-a.

 

KAKO PREDATI ZAHTJEV ZA TUE SLUŽBI ZA ANTIDOPING HZJZ-A?

Opcija 1. (preferirani način)
Najprije preuzmite obrazac za TUE pripremljen u PDF formatu u linku ispod:
HZJZ obrazac TUE

U preuzetom obrascu za TUE sportaš popunjava dijelove 1, 2, 3 i 7, a liječnik dijelove 4, 5 i 6. Kod ručnog ispunjavanja obrasca, potrebno je radi bolje čitljivosti koristiti štampana slova. Obrazac je također moguće ispuniti na računalu te ga potom ispisati i vlastoručno potpisati. Ako imate registriran elektronski potpis, možete ga unijeti u polje za potpis putem računala, bez potrebe za ispisom obrasca. Uz potpuno i pažljivo popunjen i potpisan obrazac potrebno je priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju vezanu uz medicinsko stanje zbog kojeg tražite TUE. Zadnji nalaz medicinske dokumentacije koju predajete u zahtjevu za TUE ne smije biti stariji od 12 mjeseci. Navedenu dokumentaciju možete nam dostaviti na jedan od sljedećih načina:

• putem sigurnog TUE portala*

• preporučenom poštom s obaveznom naznakom na omotnici ‘Za TUE Povjerenstvo’,

• osobnom predajom Službi za antidoping HZJZ-a na adresi Borongajska 83G u vremenu od 8-14h, u zatvorenoj omotnici i s obaveznom naznakom ‘Za TUE Povjerenstvo’.

Služba za antidoping HZJZ-a iz praktičnih i sigurnosnih razloga zaštite osobnih i medicinskih podataka preporučuje gore navedene načine predaje zahtjeva za terapijsko izuzeće. Ne preporučuje se slanje zahtjeva običnom elektronskom poštom, nego radije putem ‘Sigurnog TUE portala’

*PRIJAVA PUTEM SIGURNOG TUE PORTALA

Ovaj način prijave za TUE osigurava jednostavnu i sigurnu predaju zahtjeva i pripadajuće medicinske dokumentacije elektronskim putem, pružajući pritom najveću moguću zaštitu osobnih i povjerljivih informacija. Prilikom prijave putem sigurnog TUE portala od prijavitelja će se tražiti:

• upis e-mail adrese radi daljnje komunikacije (npr. potvrda zaprimljenog zahtjeva ili traženje dodatnih informacija)
• prilaganje skeniranog (ispunjenog i potpisanog) zahtjeva za TUE i pripadajuće medicinske dokumentacije

Za pristup ‘Sigurnom TUE portalu’ kliknite ovdje.

 

Opcija 2. (alternativni način)
Osim navedenih načina dostave zahtjeva za terapijsko izuzeće, moguće je predati zahtjev za terapijsko izuzeće putem ADAMS-a. U tom slučaju koristi se isključivo obrazac za TUE dostupan u ADAMS-u te se uz ispunjen i potpisan zahtjev također prilaže medicinska dokumentacija. Za ovakvu predaju zahtjeva za TUE potrebno je imati otvoren račun i pristupne podatke za korištenje računa u ADAMS-u. Pristupne podatke za račun u ADAMS-u kao sportaš nacionalne razine možete dobiti od Službe za antidoping HZJZ-a putem kontakt forme ili upitom na odabranom kontaktu na sljedećoj poveznici: Sigurni TUE portal.

Medicinska dokumentacija uz prijavu mora sadržavati sljedeće

• kompletnu povijest bolesti, uključujući dokumentaciju kad je postavljena dijagnoza (ako je primjenjivo),
• rezultate svih pretraga, laboratorijskih nalaza i/ili slika koje su povezane sa predmetom zahtjeva.

Zahtjev za TUE koji nije kompletan ili valjan neće biti predmetom razmatranja Povjerenstva za TUE Službe za antidoping HZJZ-a. U takvom slučaju prijavitelj zahtjeva za TUE bit će obaviješten o status prijave i o dodatnim potrebnim koracima (npr. nadopuna dokumentacije)

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima oko postupka prijave i kompletiranja dokumentacije za prijavu terapijskog izuzeća, možete se obratiti na tue@hzjz.hr
Dodatne informacije također možete potražiti i na stranicama WADA-e: Medical Information to Support the Decisions of TUECs za pomoć kod prijave zahtjeva za pojedinačna medicinska stanja i liječenja određenim lijekovima.

Zadržite za sebe presliku kompletne prijave zahtjeva za terapijsko izuzeće uključujući medicinsku dokumentaciju, kao i dokaza da ste predali zahtjev za terapijsko izuzeće.

KADA ĆU DOBITI ODLUKU NAKON PREDAJE ZAHTJEVA ZA TUE?

Odluka Povjerenstva za TUE Službe za antidoping HZJZ-a dostavit će vam se unutar 21 dana od datuma primitka potpune i valjane prijave za terapijsko izuzeće, što uključuje predaju relevantne i potpune medicinske dokumentacije, U slučaju nedostataka u prijavi, Služba za antidoping HZJZ-a obavijestit će Vas o potrebi nadopune dokumentacije elektronskom poštom.

KADA TREBA ZATRAŽITI NOVI TUE?

Svaki TUE ima naveden datum do kada vrijedi, nakon čeha automatski prestaje važiti. Ako trebate nastaviti uzimati zabranjenu tvar ili metodu, Vaša je odgovornost da podnesete novi zahtjev za terapijsko izuzeće s novim medicinskim informacijama prije isteka roka trenutno važećeg terapijskog izuzeća, kako bi bilo dovoljno vremena za donošenje odluke prije isteka njegovog roka.

Važna napomena:

Prisutnost (nakon davanja uzorka), korištenje, posjedovanje ili primjena zabranjene tvari ili metode treba biti u skladu s uvjetima propisanim u terapijskom izuzeću. Stoga, u slučaju da, nakon što ste dobili TUE, trebate drugačije doziranje, učestalost primjene, način primjene (put primjene) ili trajanje primjene, morate zatražiti novi TUE.

ŠTO AKO MOJA PRIJAVA BUDE ODBIJENA?

Odluka da se odbije zahtjev za TUE uključuje obrazloženje razloga odbijanja. Ako Vam to nije jasno, molimo da nas kontaktirate na tue@hzjz.hr kako biste točno razumjeli razlog zbog kojeg je TUE odbijen. Ponekad se može raditi o određenoj ključnoj informaciji koja nedostaje, ili o dijagnostičkom testu, rezultatima iz laboratorija i sl. U slučaju da niste zadovoljni odlukom Povjerenstva za terapijska izuzeća, možete uložiti žalbu neovisnom nacionalnom žalbenom vijeću Službe za antidoping HZJZ-a.

Postupak podnošenja žalbe neovisnom nacionalnom žalbenom vijeću Službe za antidoping HZJZ-a detaljno je prikazano u Pravilniku za borbu protiv doping a HZJZ-a.
Pravilnik

ŠTO AKO MOJ TUE NIJE PRIZNAT OD STRANE MOG MEĐUNARODNOG SAVEZA?

Vi kao sportaš ili Služba za antidoping HZJZ-a imate 21 dan za prijavu slučaja WADA-I na razmatranje nakon što je donesena odluka Povjerenstva za TUE o nepriznavanju dobivenog TUE-a od Povjerenstva za TUE Službe za antidoping HZJZ-a na način da pošaljete cjelokupni zahtjev za TUE koji ste poslali Vašem TUE povjerenstvu i na osnovu kojeg je donesena odluka o nepriznavanju TUE-a preporučenom poštom na sljedeći naslov:

WADA Medical Director
World Anti-Doping Agency
800, Square Victoria
Montreal, H4Z 1B7, QC Canada

Do donošenja odluke WADA-e, TUE izdan od strane Povjerenstva za TUE Službe za antidoping HZJZ-a ostaje valjan samo na nacionalnom nivou za testiranja na natjecanju i izvan natjecanja. Ako se slučaj ne pošalje na razmatranje WADA-i, TUE postaje nevaljan za bilo koju svrhu nakon isteka 21 dana predviđenog roka za žalbu.

PITANJE POVJERLJIVOSTI

Sve informacije koje se nalaze u zahtjevu za TUE uključujući medicinske informacije, i bilo koja druga informacija koja se odnosi na razmatranje Vašeg zahtjeva za TUE čuva se striktno povjerljivo i s tim se postupa u skladu s navodima danim u odjeljku ‘Izjava sportaša’ koja je dio obrasca za prijavu zahtjeva za TUE: HZJZ obrazac TUE . Svi članovi Povjerenstva za TUE i bilo koji drugi ovlašteni primatelj Vašeg zahtjeva za TUE kao i pripadajuće medicinske i druge informacije (kao što je opisano u odjeljku ‘Izjava sportaša’) obvezani su profesionalnim i ugovornim obvezama čuvanja povjerljivosti.

Molimo pažljivo razmotrite navode u odjeljku ‘Izjava sportaša’. U slučaju da želite povući dano ovlaštenje Povjerenstvu za terapijska izuzeća Službe za antidoping HZJZ-a na dobivanje informacija vezanih uz Vaš zahtjev za TUE u skladu s navodima sadržanim u odjeljku ‘Izjava sportaša’, Vaš zahtjev za TUE smatrat će se povučenim i neće biti izdan TUE niti odobrenje prema zahtjevu.

Vaše informacije vezane uz zahtjev za TUE bit će zadržane od strane Službe za antidoping HZJZ-a i bilo koje druge ovlaštene osobe samo toliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha iskazana u navodima sadržanim u odjeljku ‘Izjava sportaša’, u skladu s Međunarodnim standardom za zaštitu privatnosti i osobnih informacija.

KONTAKT INFORMACIJE

Za bilo koje druge informacije ili pojašnjenja vezana uz pitanja postupaka s osobnim informacijama, možete poslati upit na tue@hzjz.hr.

Ako niste sigurni kojoj organizaciji trebate poslati zahtjev za TUE, ili kako se odvija postupak priznavanja TUE-a, ili bilo koje drugo pitanje koje se odnosi na terapijska izuzeća, možete poslati upit na tue@hzjz.hr.

OSTALI KORISNI DOKUMENTI

WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Guidelines for Therapeutic Use Exemptions
WADA Q&A on Therapeutic Use Exemptions
WADA Checklists for TUE applications

Kodeks WADA-e: Kodeks 2021
Pravilnik za borbu protiv dopinga HZJZ-a: Pravilnik
Međunarodni standardi: Međunarodni standardi