OSOBNI I JAVNI PODACI

Molimo vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Služba za antidoping HZJZ može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

OSOBNI PODACI

Služba za antidoping HZJZ dužna je štititi sigurnost vaših osobnih podataka, osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita vaših prava. Služba za antidoping HZJZ neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete vi sami ispunjavajući formulare na internetskim stranicama.

Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u našu bazu podataka kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internetskoj stranici Službe za antidoping HZJZ.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvaćate da su vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Službe za antidoping HZJZ. Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u bazi podataka Službe za antidoping HZJZ te će se smatrati povjerljivima.

Zaposlenici gore navedenog subjekta i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektom ili za gore navedeni subjekt imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane Dizajn.net-a, u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da Služba za antidoping HZJZ može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o vama.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s internetske stranice Službe za antidoping HZJZ, pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internetskih stranica.

Stoga vas molimo da se upoznate s njima kako bismo izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Svako korištenje stranice www.antidoping-HZJZ.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem internetske stranice podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih sa Službom za antidoping HZJZ, ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže Dizajn.net. Ova je internetska stranica razvijena isključivo u svrhu informiranja o uslugama Službe za antidoping HZJZ.

Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Službe za antidoping HZJZ.