Menu

Podaci o lokaciji [Whereabouts]

Podaci o lokaciji su podaci o kretanju sportaša koje moraju slati oni sportaši koji su od strane nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga ili međunarodnog saveza uvršteni u skupinu određenu za testiranje. Time sportaši ispunjavaju svoje obveze iz Kodeksa, Međunarodnog standarda za testiranje i Pravilnika za borbu protiv dopinga HZTA. Podaci o lokaciji služe lakšem testiranju sportaša izvan natjecanja. Podaci koje sportaši dostave strogo su povjerljivi i koriste se samo u svrhu organiziranja testiranja od strane HZJZ-a ili od strane druge antidopinške organizacije koja je prihvatila ista pravila o zaštiti privatnosti.

Sportaši su dužni slati kontakt podatke, podatke o svom boravištu, redovnim aktivnostima i što je posebno važno - o 60 minuta (između 05 i 23 sata) za svaki dan u razdoblju od naredna tri mjeseca gdje će se nalaziti.

Podaci o lokaciji se ispunjavaju četiri puta godišnje, dakle sportaš je dužan poslati podatke za tri mjeseca unaprijed. Podaci o lokaciji u ovom obliku su rezultat dugogodišnjih pregovora i konzultacija WADA-e i svih zainteresiranih strana. Sportaši koji se nalaze u skupini određenoj za testiranje HZJZ-a svoje podatke o lokaciji moraju slati putem sustava ADAMS.

Kako bi izbjegli sankcije, sportaši moraju paziti na točnost poslanih podataka kao i na to da na vrijeme dostave podatke o lokaciji.

U popunjavanju ili dostavljanju podataka o lokaciji sportaš može zatražiti pomoć trenera, ili druge osobe. Ipak, sportaš je osobno odgovoran za slanje svojih podataka o lokaciji. U postupku zbog mogućeg nepoštivanja obveza neće se uzeti u obzir opravdanje da je svoje obveze prenio na drugog i da stoga nije odgovoran za neizvršavanje obveza.

adamslogo

ADAMS-u možete pristupiti putem donjeg linka

SKUPINA ODREĐENA ZA TESTIRANJE

Prema Kodeksu i Međunarodnom standardu za testiranje, svaki međunarodni savez i nacionalna organizacija za borbu protiv dopinga dužni su osnovati skupinu određenu za testiranje. U nju se uvrštavaju vrhunski sportaši i to prema kriterijima koje odabere međunarodni savez ili nacionalna organizacija za borbu protiv dopinga. Sportaši koji se nalaze u skupini određenoj za testiranje dužni su slati podatke o lokaciji.

HZJZ je svoju skupinu određenu za testiranje oformila u rujnu 2009. godine.

Kontakt za PODATKE O LOKACIJI

Damir Marunić,
suradnik Odjela za testiranje
01/ 46 27 932
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

na vrh članka