Menu

Popis lijekova koji sadrže tvari zabranjene Popisom

Lijekovi u RH koji sadrže tvari zabranjene Popisom

U tablici su abecednim redom navedeni lijekovi iz baze lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) koji sadrže neku od tvari zabranjenih Popisom zabranjenih sredstava (Popis).

Uz naziv lijeka navedena je tvar zabranjena Popisom i točka Popisa po kojoj je ta tvar zabranjena. U slučaju potrebe navedena je i napomena uz pojedini lijek i/ili uz zabranjenu tvar. Naziv lijeka naveden u tablici omogućava korisniku identifikaciju lijeka i pretraživanje u bazi HALMED-a. Zbog jednostavnosti, iz punog (zaštićenog) naziva lijeka izuzeti su podaci o jačini doze ili farmaceutskog oblika, ukoliko to nije neophodno. Više o pojedinom lijeku i njegovom statusu možete saznati putem ove tražilice HALMED-a.

Ovu tablicu usklađujemo jedanput mjesečno na temelju podataka iz baze lijekova HALMED-a.

Podaci navedeni u tablici namijenjeni su sportašima, zdravstvenim radnicima i svim drugim osobama povezanim sa sportom. Za sva pitanja vezana uz podatke u tablici, molimo Vas da kontaktirate Službu za antidoping HZJZ prije primjene lijeka. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, mjerodavan je Popis zabranjenih sredstava WADA-e na engleskom jeziku kojeg možete pogledati ovdje.

OVAJ POPIS AŽURIRAN JE 23.08.2019. (ili neki drugi efektivni datum…) Popis se odnosi na lijekove iz baze HALMED-a do 31.07.2019.

Tablicu u pdf formatu možete skinuti ovdje.

VariousPillsMkIIOK

na vrh članka