Menu

O nama


S 1. siječnjom 2019. na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18) kojim je propisana stručna i znanstvena djelatnost na području toksikologije i antidopinga kao jedna od djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te poslovi koje isti obavlja. Na taj način HZJZ preuzima sve dotadašnje HZTA-ine poslove, međunarodne obveze, djelatnike i sredstva.

U srpnju 2007. godine osnovana je Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu koja krajem 2010. godine odlukom Vlade ukinuta te je pripojena Hrvatskom zavodu za toksikologiju (HZT), a HZT mijenja naziv u HZTA (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping).

Djelatnost Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obuhvaća stručne poslove i zadatke koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama o borbi protiv dopinga u sportu. Služba sustavno prati i koordinira akcije Vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije i Kodeks Svjetske antidopinške agencije te pravila međunarodnih sportskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora. Organizira i provodi dopinšku kontrolu, kako na sportskim natjecanjima tako i izvan njih, utvrđuje pravila za terapijska izuzeća u skladu s međunarodnim propisima te ih odobrava, ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju povezanu s dopingom i zaključuje ugovore o testiranju.

U stručne poslove i zadatke Službe za antidoping spada i organiziranje istraživanja, savjetovanja, seminara i okruglih stolova, a uz sve to izdaje i publikacije čije su teme povezane s borbom protiv dopinga u sportu.

Misija

Služba za antidoping HZJZ promovira čestit i čist sport kroz provođenje antidopinških aktivnosti. Pod tim se podrazumijevaju dopinške kontrole, te širenje i promicanje edukacije o štetnosti dopinga u suradnji s interesnim grupama, prvenstveno sportašima i sportskim organizacijama.

Vizija

Služba za antidoping HZJZ posvećena je borbi protiv dopinga kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Svoju viziju će ostvarivati kroz slijedeća područja:
› Testiranje
› Edukacija
› Internacionalne aktivnosti
› Informiranje
› Istraživanje i razvoj na području borbe protiv dopinga u športu

Vrijednosti

› Čestitost
› Etika
› Stručnost
› Kvaliteta


voditelj Službe
+385 (0)1 46 27 935 • +385 (0)1 23 70 992

Odjel za prevenciju dopinga
voditelj Odjela
Roman Latinović, dr. med
+385 (0)1 46 41 278 • +385 (0)1 23 70 992

Petra Mamić
, prof., viši stručni savjetnik
+385 (0)1 46 27 934 • +385 (0)1 23 70 992

Odsjek za informiranje o dopingu
voditeljica Odsjeka
Vesna Barišić, novinar
+385 (0)1 46 27 933 • +385 (0)1 23 70 992

Odjel za testiranje i istrage
voditeljica Odjela
Snježana Karlo,mag oec
+385 (0)1 46 27 931 • +385 (0)1 23 70 992

Marija Čuljak, stručni referent
+385 (0)1 46 27 930 • +385 (0)1 23 70 992

Višnja Prodan, stručni referent
+385 (0)1 23 70 992

Odsjek za prikupljanje, procjenu i korištenje podataka u dopingu
voditelj Odsjeka
Damir Marunić
+385 (0)1 46 27 932 • +385 (0)1 23 70 992

Odjel za medicinu
voditeljica Odjela
Ana Dobrila Bošnjak, dr.med. specijalist interne medicine
+385 (0)1 55 10 650


Povjerenstvo za terapijska izuzeća

Predsjednica: prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek, dr. med., spec. internist, hematolog
Članovi:
doc. dr. sc. Igor Borić, dr. med., spec. radiolog
Davor Duvančić, dr. med., spec. ortoped i sportski traumatolog
prim. dr. sc. Darije Đokić, dr. med., spec. nuklearne medicine
prof. dr. sc. Ozren Jakšić, dr. med., spec. internist, hematolog
prof. dr. sc. Darko Macan, dr. stom., spec. oralni kirurg
prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., spec. internist, intenzivist
prof. dr. sc. Iveta Merćep, dr. med., spec. internist i klinički farmakolog

Jurica Vuković, dr. med., spec. urolog

Stegovno vijeće Službe za antidoping HZJZ

Predsjednik: Gordana Korotaj, dipl. iur.
Potpredsjednica: Renata Popović, dipl. iur.
Potpredsjednik: Tomislav Tomašić, dipl. iur.
Članovi:
Mirna Rajle Brođanac, dipl. oecc.
mr. sc. Siniša Krajač, dipl. kineziolog
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med.
doc. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.
prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

Žalbeno vijeće Službe za antidoping HZJZ

Predsjednik: Darko Klier, dipl. iur.
Zamjenik predsjednika: dr. sc. Zdenko Konjić, dipl. iur
Članovi:
prof. dr. sc. Roland Pulanić, dr. med.
Zoran Bahtijarević, dr. med.
Boris Jakimenko, prof.
Zdeslav Barač, dipl. politolog
Mimi Vurdelja, mr. ph.
Renato Živković, univ.mag.oec.
dr. sc. Ana Popovčić, dipl. pov. umj. i inf.
Zoran Štefec, dipl. kineziolog

na vrh članka