Menu

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o borbi protiv dopinga u sportu

Ocjena stanja

Borba protiv dopinga u sportu već godinama je strateški cilj na globalnoj i nacionalnoj razini. U stvaranje politike i strategije borbe protiv dopinga u sportu uključene su države, Međunarodni olimpijski odbor, međunarodne sportske federacije, nacionalni sportski savezi i različita vladina i nevladina tijela.

Svi napori na ovom području rezultirali su osnivanjem Svjetske antidoping agencije te donošenjem Svjetskog kodeksa protiv dopinga (u daljnjem tekstu: Kodeks) i Deklaracije o borbi protiv dopinga u sportu (Kopenhagen – 05. ožujka 2003. godine) te Europske konvencije protiv dopinga u sportu. Republika Hrvatska je stranka ovih dokumenata.

Zadnjih desetak godina Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u kreiranju anti-doping politike u Vijeću Europe putem radnih tijela kao što su CDDS (Committee for the Development of Sport) koji je zamijenjen novo osnovanim CAHAMA-om (Adhoc Committe European Coordination Forum for the World Anti-Doping Agency) privremenim Odborom stručnjaka za razvoj sporta, zatim u Monitoring grupama Vijeća Europe i to: Monitoring grupi za znanstvena pitanja, Monitoring grupi za pravna pitanja, Monitoring grupi za edukacijska pitanja te Monitoring grupi za baze podataka.

Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu usvojena je 19. listopada 2005. godine u sjedištu UNESCO-a u Parizu, a stupila je na snagu dana 01. veljače 2007. godine nakon što ju je ratificiralo 30 zemalja, sukladno članku 37. Konvencije.

Potvrđivanje ove Konvencije logičan je slijed angažiranja i daljnjeg doprinosa Republike Hrvatske u kreiranju anti doping politike u Europi i svijetu.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/2006), u članku 72. i 73., utvrđuje primjenu Kodeksa Svjetske antidoping agencije i osnivanje Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu.

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71./2006) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 07. veljače 2007. godine donijela Uredbu o osnivanju Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu.
Cjeloviti tekst zakona o sportu možete preuzeti na linku ispod.

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o borbi protiv dopinga u sportu

na vrh članka