Menu

O terapijskom izuzeću

Obrazac za TUE

Sportaši međunarodne razine TUE trebaju zatražiti od svog međunarodnog saveza, dok sportaši nacionalne razine TUE traže od nacionalne antidopinške organizacije. Ako ste sportaš nacionalne razine, za početak preuzmite obrazac za TUE pripremljen u PDF formatu u linku ispod:

Obrazac za TUE

Sportaši, kao i svi drugi ljudi, mogu se razboljeti ili imati zdravstvene probleme koji od njih zahtijevaju korištenje određenih lijekova. Ako lijek koji sportaš prilikom terapije mora uzimati sadrži tvari zabranjene Popisom, isti može koristiti samo uz odobreno terapijsko izuzeće (TUE).

Kako je određeno Svjetskim antidopinškim kodeksom, WADA je izdala Međunarodni standard za terapijska izuzeća.

Taj standard određuje da sve međunarodne federacije (IF) i nacionalne antidopinške organizacije (NADO) moraju imati točno određen postupak prema kojemu sportaš s medicinskom dokumentacijom može zatražiti terapijsko izuzeće, a takav zahtjev tada razmatra neovisno liječničko povjerenstvo koje djeluje pod imenom Povjerenstvo za terapijsko izuzeće (Therapeutic Use Exemption Committee - TUEC).

Svrha Međunarodnog standarda za terapijska izuzeća (International Standard for Therapeutic Use Exemptions - ISTUE) jest da osigura i jamči to da je postupak odobrenja terapijskog izuzeća ujednačen u svim zemljama i u svim sportovima. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku..

ISTUE4WebFirst2016

Kako zatražiti terapijsko izuzeće

U preuzetom obrascu za TUE sportaš popunjava dijelove 1, 5, 6 i 7, a liječnik dijelove 2, 3 i 4. Obrazac je moguće ispuniti na računalu te ga potom ispisati i vlastoručno potpisati. Ako imate registriran elektronski potpis, možete ga unijeti u polje za potpis putem računala, bez potrebe za ispisom obrasca. Uz popunjen i potpisan obrazac potrebno je priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju vezanu uz medicinsko stanje zbog kojeg tražite TUE. Medicinska dokumentacija koju predajete u zahtjevu za TUE ne smije biti starija od 12 mjeseci. Svu tu dokumentaciju trebate nam dostaviti putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , faksom na broj 01/2370 992, poštom, ili osobno donijeti u našu Službu.
Tu vaša zadaća završava, a počinje naša.

Povjerenstvo za terapijska izuzeća nakon razmatranja vašeg slučaja odlučit će o tome hoće li TUE biti odobren ili ne. Ako TUE bude odobren,  lijek koji je tim terapijskim izuzećem odobren smijete uzimati u odobrenoj dozi i na način kako je propisano.

U slučaju da imate kronične zdravstvene smetnje i da vam TUE treba na duži vremenski rok, ne zaboravite zatražiti novi TUE barem 30 dana prije isteka važećeg.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt za TUE

Roman Latinović, dr.med.
voditelj Odjela za prevenciju dopinga
01/ 46 41 278
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed