Menu

prePlay 'Kick-off' sastanak

Zagreb, 6. veljače 2015.
Dana 27. i 28. siječnja 2015. godine predstavnici nacionalnih antidopinških organizacija Slovenije, Estonije, Latvije i Hrvatske te Malteškog olimpijskog odbora, kao i predstavnici Instituta nacionalnih antidopinških organizacija (INADO) i Njemačke konfederacije olimpijskih sportova susreli su se u Adergasu, Slovenija, na početnom sastanku za „prePLAY“.

„prePLAY“ je višenacionalni projekt sprječavanja dopinga koji je inicirala Slovenska antidopinška organizacija (SLOADO), koji će – u suradnji s organizacijama iz četiriju drugih europskih država – biti proveden u Sloveniji, Malti, Estoniji, Latviji i Hrvatskoj. Glavni cilj projekta „prePLAY“ je stvaranje transnacionalne mreže mladih sportaša koji posjeduju znanja o antidopingu i koji djeluju kao antidopinški ambasadori za borbu protiv dopinga u sportu. Inovativni aspekti ovog projekta sprječavanja dopinga su usmjerenost na sport na najosnovnijim razinama, prijenos znanja preko antidopinških ambasadora, karakter projekta s odlikom ravnopravnosti, usredotočenost na edukaciju kako bi se spriječila uporaba dopinga te davanje prilike mladim sportašima koji su se povukli iz aktivnog bavljenja sportom da djeluju kao antidopinški ambasadori.

novica kick off meeting2

Zbog svog višenacionalnog karaktera i naglaska na međusobnoj edukaciji u kojoj su svi sudionici ravnopravni, „prePLAY“ je jedan od 20 sportskih projekata koji se uspješno prijavio za dodjelu sredstava iz programa Erasmus+, koji predstavlja program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Na području sporta, Erasmus+ pruža financijsku potporu za nekoliko mogućnosti, uključujući partnerstva za suradnju, neprofitne europske sportske događaje i aktivnosti koje jačaju bazu dokaza za provedbu politike.

Tijekom dvodnevnog sastanka u Adergasu, projektni tim projekta „prePLAY“ razgovarao je o vremenskom rasporedu aktivnosti i najvažnijim prekretnicama dvogodišnjeg projekta te o načinu na koji će on biti proveden u državama sudionicama. Glavne aktivnosti u 2015. godini će biti pronalaženje i početno osposobljavanje antidopinških ambasadora u svakoj državi u kojoj se projekt provodi te održavanje zajedničkog obrazovnog kampa za sve ambasadore u Sloveniji u lipnju. Godine 2016. pozornost će biti usmjerena na aktivnosti sprječavanja dopinga i podizanja svijesti te organizaciju „Play True“ dana u svakoj od pet država.

na vrh članka
Mainbody Bottom prePLAY