Menu

TVARI ZABRANJENE U SPORTU

14. rujna 2015.
Policijska akademija i Služba kriminaliteta droga, PNUSKOK i Uprava kriminalističke policije organizirali su seminar „Tvari zabranjene u sportu, nove psihoaktivne tvari te primjena novog postupovnog i materijalno kaznenog zakonodavstva u suzbijanju problematike droga“ koji se održavao od 9. do 11. rujna 2015. godine u uslužnoj jedinici MUP-a RH u Valbandonu.

Seminar je održan službenicima linije rada kriminaliteta droga iz svih policijskih uprava.

Obzirom na izmjene zakonodavstva vezane uz neovlaštenu proizvodnju i promet tvari zabranjenih u sportu, predavanje pod nazivom „Antidoping u Hrvatskoj“ održao je predstojnik Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping prim. dr. sc. Zoran Manojlović, dr. med.. Kroz predavanje je izložio djelokrug Službe za antidoping i njezinu ulogu u suzbijanju problematike tvari zabranjenih u sportu. (V.B)

na vrh članka