Menu

ANTIDOPING I KONTAMINACIJA MESA

5. srpnja 2019.
Krajem svibnja 2019. Upravni odbor Svjetske antidopinške agencije (WADA) odlučio je izmijeniti članak 7.4 Svjetskog antidopinškog kodeksa (Kodeks) kako bi se omogućilo laboratorijima akreditiranim od strane WADA-e izvješćivanje o atipičnim nalazima (ATF) koji se odnose na zabranjenu tvar klenbuterol.

Prema trenutnoj verziji članka 7.4. Kodeksa, laboratoriji mogu dati rezultate analitičkih ispitivanja egzogenih zabranjenih tvari kao nepovoljne analitičke nalaze (AAF), ali ne i atipične (ATF), što ne dopušta da se provode istraživanja kada se pojave potencijalni slučajevi kontaminacije mesa što zna biti slučaj s klenbuterolom. Prema tome, ako se strogo poštuje važeći članak, od antidopinških organizacija (ADO) se traži da potvrde kršenje antidopinškog pravila (ADRV) sportaša čiji će nalaz B uzorka potvrditi nalaz uzorka A (ili se sportaš odrekne analize B uzorka).


Svrha amandmana na članak 7.4. Kodeksa - koji je stupio na snagu 1. lipnja 2019. godine i predstavlja privremeno rješenje do stupanja na snagu Kodeksa 2021 i predstojećeg Međunarodnog standarda za upravljanje rezultatima (ISRM) - je pružiti ADO-u mogućnost provedbe istrage kada su niske koncentracije identificiranih zabranjenih tvari koje su prepoznaju kao kontaminanti mesa otkriveni od strane laboratorija i prijavljeni kao ATF-ovi. Time će se osigurati da se takvi slučajevi onečišćenja mesa pošteno rješavaju te da se spriječi diskvalifikacija sportaševa rezultata postignutog na dotičnom natjecanju.

Kako bi pružio smjernice ADO-ima koji se suočavaju s mogućim slučajevima kontaminacije mesa, WADA je izdala obavijest svim zainteresiranim stranama o kontaminaciji mesa koja detaljno opisuje upute za izvješćivanje laboratorija ovisno o koncentraciji klenbuterola otkrivenoj u uzorku sportaša te je navela koje istražne korake, u takvim situacijama, ADO-i moraju slijediti.


Nakon što su slijedili upute i istražne korake navedene u obavijesti, ADO-i mogu zatvoriti slučajeve i dopustiti sportašu da zadrži ostvareni rezultat (za uzorke prikupljene u natjecanju) ako se utvrdi da je otkrivanje klenbuterola u njegovu uzorku uzrokovano kontaminacijom mesa. Međutim, ako nakon istrage, prijavljeni ATF nije u skladu s konzumacijom kontaminiranog mesa, ili ako koncentracija klenbuterola prelazi određeni prag, ADRV će biti potvrđen i standardni proces upravljanja rezultatima će se nastaviti.


WADA se nada da će upute sadržane u obavijesti i izmjena i dopuna članka 7.4. Kodeksa pomoći ADO-ima koji se suočavaju s potencijalnim slučajevima klenbuterola proizašlim iz kontaminiranog mesa osigurati da se slučajevi vode pošteno i ujednačeno za sve sportaše. (V.B)

 

na vrh članka