Menu

GODIŠNJI SIMPOZIJ WADA-E 

28. ožujka 2018.   
Predstavnici HZTA učestvovali su u radu Godišnjeg simpozija WADA-e, koji je održan od 21-23. ožujka 2018. u Lausanni, u Swiss Tech Centru Univerziteta u Lausanni. Prisustvovalo je 900-tinjak sudionika.

Naglasci sastanka bili su na potrebi boljeg financiranja WADA-e s obzirom na ambiciozan i opsežan četverogodišnji plan, potrebi za bržim riješavanjem problema dopinga u Rusiji, odredbama novog Međunarodnog standarda za sukladnost s Kodeksom i reviziji Kodeksa.

Iz prezentacije procjene akcija poduzetih za usklađivanje rada antidopinških oirganizacija s Kodeksom vidljivo je da je HZTA postigla izvrstan rezultat jer se nalazi među 26 od 307 antidopinških organizacija koje su potpuno usklađene s odredbama Kodeksa. HZTA je također jedna od 16 nacionalnih organizacija u svijetu, odnosno jedna od 11 antidopinških organizacija iz Europe koje su potpuno usklađene s odredbama Kodeksa.

Raspravljano je o gorućem problemu nedostatka primjerenih kitova za testiranje nakon povlačenja Berlingera iz proizvodnje kitova.

Na području istraga, direktor Odjela za istraživanje WADA-e podnio je izvještaj o jednogodišnjoj praksi i iznio podatak da trenutno rade na 214 slučajeva.

Menadžer za edukaciju WADA-e govorio je o primjeni novih digitalnih tehnologija u edukaciji i između ostalog istaknuo prijevod na hrvatski programa WADA ALPHA. Također je bila interesantna radionica o programu pohrane i reanalize uzoraka uzetih na antidopinškim testiranjima. (A.D.B)

na vrh članka