Menu

Projekt Just sport

19. prosinca 2017.
Riječki sportski savez je od 11.-15. prosinca 2017. u Rijeci organizirao sastanak na temu borbe protiv dopinga u rekreativnom okruženju u okviru projekta Just sport financiranog iz EU fondova.

U sklopu sastanka su na nekoliko radionica, okruglom stolu i konferenciji za tisak  sudjelovali i predstavnici Službe za antidoping HZTA. Prim. dr. Manojlović je održao predavanja o globalnoj i nacionalnoj borbi protiv dopinga, te o posljedicama kršenja antidopinških pravila.

Dr. Bošnjak je održala predavanje o dopingu u rekreativnom okruženju. Na okruglim stolovima je bilo riječi o psihološkim i moralnim aspektima uzimanja dopinga, dodacima prehrani, te dopingu u fitnes centrima. Bili su prisutni i predstavnici Grada Rijeke, Slovenske antidopinške agencije, HOO, Središnjeg državnog ureda za sport, te predstavnici Grada Zadra i Doma zdravlja Rijeka. (A.D.B)

NewsMainImageTemplateShorterInNewsFirst201217

na vrh članka