Menu

POBOLJŠANJE PRAĆENJA SUKLADNOSTI S KODEKSOM

Zagreb, 20. studenog 2017.
U Seulu, Republika Koreja, 16. studenog 2017. , održan je sastanak Osnivačke (glavne) skupštine Svjetske agencije za borbu protiv dopinga (WADA). Tijelo koje čini 38 članova, u jednakom dijelu sastavljeno od sportskog pokreta i vlada svijeta, ugostilo je južnokorejsko Ministarstvo kulture, sporta i turizma uz potporu korejske Agencije za borbu protiv dopinga; kao i sastanak Izvršnog odbora od 12 članova WADA-e koji se održao prethodnog dana.

Cjelodnevni otvoreni sastanak je uključivao:

• zadržavanje statusa nesukladnosti (s Kodeksom) Ruske antidopinške agencije (RUSADA);

• usvajanje Međunarodnog standarda za pridržavanje Kodeksa od strane potpisnika (ISCCS) te odobrenje dopunskih izmjena i dopuna (amandmana) Svjetskog antidopinškog kodeksa (Kodeks) koje ISCCS zahtijeva;

• objava neusuglasnosti s Kodeksom triju nacionalnih antidopinških organizacija (Ekvatorska Gvineja, Kuvajt i Mauricius);

• odobrenje za treću reviziju Kodeksa koja će započeti u prosincu 2017. godine;

• odobrenje povećanja budžeta za 2018. godinu u visini od 8%;

• prihvaćanje poboljšane financijske ponude  Montreal International-a domaćina (najmodavca op.a.) WADA-inog sjedišta za daljnjih deset godina (2021.-2031.), po isteku trenutnog ugovora;

• odobrenje preporuka Radne skupine za akreditaciju laboratorija.

“Dok je Odbor razmatrao širok raspon tema usmjerenih na jačanje WADA-e i budućnosti čistog sporta, ključne odluke dana svakako su bile usmjerene na WADA-ino poboljšanje programa praćenja (monitoringa) usuglašenosti s Kodeksom te povećanje proračuna za 2018. od 8%”, kazao je predsjednik WADA-e Sir Craig Reedie te je naglasio da je za sve potpisnike Kodeksa najvažniji WADA-in poboljšan program praćenja sukladnosti s Kodeksom.

Objavljeno je i to kako Rusija još uvijek nije ispunila dva osnovna uvjeta. Prvi je neograničeni pristup moskovskom laboratoriju, a drugi je javno priznanje države Rusije o organiziranom dopingu uoči ZOI u Sočiju. Kako bi se osiguralo da Kodeks i dalje učinkovito štiti čiste sportaše i ispunjava potrebe zajednice za borbu protiv dopinga, Odbor je odobrio pokretanje postupka preispitivanja Kodeksa kroz opsežan konzultacijski proces dionika u prosincu 2017., a sve će kulminirati na WADA-inoj sljedećoj Svjetskoj konferenciji o dopingu u sportu koja će se održati u Katowicama u Poljskoj u studenom 2019. godine.(V.B)

na vrh članka