Menu

O DRETARU I FRANJKOVIĆU PONOVNO ODLUČUJE STEGOVNO VIJEĆE

PRIOPĆENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING

O DRETARU I FRANJKOVIĆU PONOVNO ODLUČUJE STEGOVNO VIJEĆE

Zagreb, 2. kolovoza 2017.

Žalbeno vijeće za odlučivanje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća HZTA nakon održane sjednice Vijeća 13. srpnja 2017., jednoglasno je donijelo odluku po kojoj se prihvaćaju žalbe sportaša Philippa Dretara i sportskog djelatnika Alana Franjkovića. Ukida se pobijana odluka Stegovnog vijeća u odnosu na njih i predmet dostavlja Stegovnom vijeću na ponovni postupak i odlučivanje u tom dijelu. (HZTA)

na vrh članka