Menu

WADA SIMPOZIJ 2017

17. ožujka 2017.
Glas sportaša, usklađenost i zviždanje bile su glavne teme WADA-ina  simpozija „Rješavanje izazova i jačanje budućnosti čistog sporta“ održanog u Lausanni od 13.- 15. ožujka 2017.

Simpoziju je prisustvovalo preko 740 predstavnika iz cijelog svijeta, među kojima i delegacija Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Ovaj široko priznat simpozij privukao je antidopinške stručnjake međunarodnih sportskih saveza, nacionalnih antidopinških agencija, regionalnih antidopinških organizacija, organizatore velikih sportskih događaja, predstavnike WADA-inih akreditiranih laboratorija te više od 90 novinara  koji se bave ovom problematikom.

Trodnevni simpozij rezultirao je podrškom delegata za:

• WADA-in pojačan program praćenja usklađenosti i provedbu ocjenjivanja i dobro smišljenog sankcioniranja za nepridržavanje antidopinškog programa. To bi trebalo dodatno povećati povjerenje sportaša u čist sport.

• Poboljšane istrage Agencije i programa „zviždača“. Na taj bi se način potaknulo sportaše i druge da se osjećaju sigurnima i da djeluju u povjerljivom okruženju.

• Podržan je i poziv sportaša na izradu Povelje o sportaševim pravima i odgovornostima; i sazivanje Globalnog sportskog antidopinškog foruma 2018. s naglaskom da se mora čuti i glas sportaša.

Sve zainteresirane strane radit će zajedno – na konstruktivan i kooperativan način s ciljem jačanja čistog sporta. (V.B)

na vrh članka