Menu

prePLAy ambasadori na EUG 2016 u Rijeci

18. srpnja 2016.
U sklopu prePlay projekta proveden je athlete outreach program na Europskim sveučilišnim igrama Zagreb-Rijeka 2016 u Rijeci od 14.-15. srpnja 2016.

Na info pultu prePLAy ambasadori Ivan Bon i Katarina Martinović educirali su sportaše putem antidopinškog kviza. Mladi sportaši pokazali su velik interes za problematiku dopinga, što pokazuje da je edukacija mladih uistinu važan aspekt antidopinškog djelovanja (R.L.)

na vrh članka