Menu

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGAU Zagrebu, 14. studenog 2016.HRVATSKI ZAVOD ZA TOSKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING danom objave otvara postupak javne nabave za obavljanje usluga ANALIZE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA NA ZABRANJENE TVARI (Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3. i članka 44. Zakona o javnoj nabavi). Rok za dostavu ponuda je 29. 11. 2016. godine.Ev.broj: EV-1-2016Dokumentaciju za nadmetanje u elektronskom obliku možete preuzeti OVDJE.Prikupljene ponude će se otvoriti: 29.11.2016. u 14.00 h
 

REQUEST FOR SUBMISSION OF TENDERS/BIDSIn Zagreb on November 14th, 2016


CROATIAN INSTITUTE FOR TOXICOLOGY AND ANTI-DOPING on this date hereby opens the public procurement proceduer for the provisions of the following services: SAMPLE ANALYSIS OF BIOLOGICAL MATERIALS FOR PROHIBITED SUBSTANCES (Procurement of services from Annex II.B. pursuant to Article 43. Paragraph 3. and Article 44. of the Public Procurement Act). The deadline for the submission of bids is 29 November 2016.


No: EV-1-2016The tender documentation in electronic form can be downloaded HERE.Bid opening is scheduled for: 29 November 2015 at 14:00 o’clock.

na vrh članka