Menu

Međunarodni standardi

MEĐUNARODNI STANDARD ZA TERAPIJSKA IZUZEĆA
(International Standard for Therapeutic Use Exemptions - ISTUE)

Svrha ovog Standarda jest da osigura to da postupak odobrenja terapijskog izuzeća (TUE) bude ujednačen u svim zemljama i u svim sportovima. Međunarodni standard na hrvatskom jeziku važeći do 31.12.2018. možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju koja je važeća od 01.siječnja 2019. kliknite ovdje.
ISTUE4WebFirst2016

Prijevod hrvatske verzije međunarodnog standarda za TUE važeći od 01.siječnja 2019. bit će dostupan u najskorije vrijeme.

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA TESTIRANJE I ISTRAGE
(International Standard for Testing - ISTI)

Svrha ovog Standarda je planiranje učinkovitog testiranja te očuvanje nepovredivosti i identiteta uzoraka, od najave sportašu da će biti testiran do njihovog prijevoza na analizu. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje. Standard koji vrijedi do 31. 12. 2016. preuzmite ovdje.
ISTI4WebFrist2017

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA LABORATORIJE
(International Standard for Laboratories - ISL)

Međunarodni standard za laboratorije utvrđuje postupke za dobivanje valjanih rezultata testiranja i evidentiranih podataka kako bi se postigla ujednačenost i usklađenost rezultata i izvješća iz svih akreditiranih laboratorija. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
ISLA4WebFrist2015

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
(International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information - ISPPPI)

Ovaj Standard osigurava to da sve relevantne strane uključene u antidoping u sportu primjenjuju prihvatljiv minimum zaštite privatnosti u svezi s prikupljanjem i korištenjem sportaševih osobnih podataka; kao što su podaci o lokaciji (whereabouts), dopinškim kontrolama i terapijskim izuzećima (TUE). Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
ISPPP4WebFrist2015

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA SUKLADNOST POTPISNIKA S KODEKSOM
(International Standard for Code Compliance by Signatories - ISCCS)

Obvezan je međunarodni standard koji čini ključan dio svjetskog programa za borbu protiv dopinga. Razvijen je nakon konzultacija s potpisnicima, javnim tijelima i drugim relevantnim dionicima.
Odobrio ga je Izvršni odbor Svjetske antidopinške agencije (WADA) 15. studenoga 2017., a stupa na snagu 1. travnja 2018. te će se primjenjivati u svim slučajevima potpisnikova nepoštivanja odredbi Kodeksa nakon tog datuma.

Ovaj standard na hrvatskom jeziku priređen u elektronskom obliku možete preuzeti klikom na sliku ispod, a za englesku verziju kliknite ovdje.

ISCCS2018First

 

POPIS ZABRANJENIH SREDSTAVA
(Prohibited List)

Riječ je o jednom od temelja za usklađenje borbe protiv dopinga u sportu u kojemu su precizirane tvari i metode koje su zabranjene u sportu. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
PZS2019FIRST

Više...

O Kodeksu

  • Objavljeno u Kodeks

Kodeks je temeljni i univerzalni dokument na kojem se zasniva Svjetski program borbe protiv dopinga u sportu.

Cilj Kodeksa je pospješiti borbu protiv dopinga kroz sveopće usklađivanje najbitnijih elemenata borbe protiv dopinga.


Namjera mu je biti dovoljno određen kako bi se postigla potpuna usklađenost na pitanjima koja iziskuju uniformnost, a ipak i dovoljno općenit na drugim područjima kako bi se osigurala fleksibilnost provedbe dogovorenih načela borbe protiv dopinga.

ISCode2018First

Kodeks na hrvatskom jeziku priređen u elektronskom obliku možete preuzeti i na linku ispod, a za englesku verziju kliknite ovdje.

Svjetski antidopinški kodeks

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed